Drzwi ewakuacyjne

drzwi4

Jesteśmy firmą, która projektuje drzwi ewakuacyjne. Aby zapoznać się z naszą ofertą wystarczy wysłać zapytanie (szczegóły w dziale kontakt) lub skontaktować się z nami bezpośrednio telefonicznie.

 

Zasady ogólne dotyczące wyjść ewakuacyjnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 + zmiany) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

 

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymagane jest aby budynki i urządzenia z nimi związane były zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający możliwość ewakuacji ludzi w przypadku pożaru.

drzwi3

Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z pomieszczenia, w którym może przebywać jednocześnie więcej niż 300 osób, oraz drzwi umieszczone na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny być wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne.

 

Pod pojęciem urządzeń przeciwpanicznych rozumie się specjalne urządzenia instalowane na drzwiach ewakuacyjnych. Mają one za zadanie umożliwiać łatwe i pewne otwieranie drzwi od wewnątrz pomieszczenia zgodnie z kierunkiem ewakuacji ludzi na korytarzach lub klatkach schodowych bez względu na blokady i zamki uniemożliwiające otwieranie tych drzwi od zewnątrz.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *